Calando. Gedichten door A.W. Grauls

Auteur: A.W. Grauls

Jaar van uitgave: 1932

Stadien

Samenstelling: J.A. Rispens

Jaar van uitgave: 1939

Aan een droom vol weelde ontstegen. Poëzie uit de Romantiek 1750-1850

Samenstelling: Gerrit Komrij

Jaar van uitgave: 1982

Noord en Zuid. Tijdschrift voor de Beoefening der Fraaie Letteren 1867-1868

Samenstelling: J.L. Beijers en J. van Boekhoven

Jaar van uitgave: 1868

De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag voor de beschaafde wereld

Samenstelling: Jacobus Leunis van der Vliet

Jaar van uitgave: 1847 (jaargang 3, deel 6)