Woon- en verblijfsadressen

Dat Poe nooit lang op een en dezelfde plek woonde of verbleef, blijkt wel uit onderstaande kaart en overzicht. Ruim dertig keer in de veertig jaar dat hij leefde, woonde hij onder een ander dak. In kleur rood, tussen haakjes, het aantal locaties binnen een stad waar Poe heeft gewoond, gestudeerd, op kostschool zat, of zijn militaire dienstplicht vervulde. Locaties waar hij als redacteur werkzaam was, zijn buiten beschouwing gelaten (Southern Literary Messenger (Richmond), Broadway Journal (New York) en New York Mirror (New York)).

Waar Poe in de eerste drie jaar van zijn leven (1809-1811) met zijn biologische ouders woonde, is niet vermeld op de kaart of het bijbehorende overzicht. Zoals wel vaker zijn Poe-biografen het op dit vlak niet helemaal eens, al wordt algemeen aangenomen dat hij geboren werd op 62 Carver Street te Boston. Aangezien zijn ouders rondreizende acteurs waren, verbleven ze altijd maar heel kort op een bepaalde plek. Het is daarom onmogelijk te traceren waar ze in die drie jaar zoal hebben gewoond. 

In 1815 arriveerde hij via Liverpool in Schotland. Daar verbleef hij hoofdzakelijk bij een van de zussen van zijn pleegvader John Allan te Irvine. Maar zou hij op nog meer adressen voor korte tijd logeren. Deze zijn niet in de aantallen op de kaart meegenomen. Hetzelfde geldt voor de adressen in Londen waar zijn pleegouders gehuurd zaten en waar kostschoolganger Poe in de weekenden of op vrije dagen verbleef, zoals op Southampton Row. Het cijfer ‘(2)’ staat in dit geval voor de twee kostscholen (Misses Dubourg-school en Manor House School) waar Poe werd onderwezen.      

Voor een volledig overzicht van de – voor zover bekend – adressen waar Poe leefde, zie onderstaand. Let op: Stoke Newington rekenen we voor het gemak tot Londen, Sullivan’s Island tot Charleston.

Januari 1812 – 22 juni 1815: Noordoostelijke hoek van Main Street met Thirteenth Street te Richmond, Virginia

Enige tijd in tweede helft 1815: Irvine, Schotland

1816 – 1817: 146 Sloane Street te Chelsea, Londen

Herfst 1817 – uiterlijk juli 1820: Manor House School te Stoke Newington, Londen

Augustus 1820 – ???: Inwonend bij de Ellis-familie te Richmond, Virginia

??? – ca. mei 1822: Fifth en K (later Leigh) Street te Richmond, Virginia

Ca. mei 1822 – zomer 1825: Fourteenth Street en Tobacco Alley te Richmond, Virginia

Zomer 1825 – maart 1827: Moldavia (John Allans landhuis) te Richmond, Virginia

14 februari 1826 – eind december 1826: Universiteit van Virginia te Charlottesville, Virginia

Eind maart 1827 – mogelijk maar een paar dagen: Court-House Tavern te Richmond, Virginia

April 1827 – mei 1827: Onbekend adres te Baltimore, Maryland

Ca. mei 1827 – heel kort: Onbekend adres te Boston, Massachusetts

26 mei 1827 – 31 oktober 1827: Fort Independence te Boston Harbor, Massachusetts

November 1827 – december 1828: Fort Moultrie te Charleston, South Carolina

15 december 1828 – 15 april 1829: Fort Monroe te Sullivan’s Island, South Carolina

Ca. mei 1829 – juni 1829: 29 Caroline Street (later hernummerd in 28) te Baltimore, Maryland

Ca. juni 1829 – misschien juni 1830: Beltzhoover’s Hotel te Baltimore, Maryland

Juni 1830 – 19 februari 1831: West Point te New York

19 februari 1831 – mei 1831: Onbekend adres te New York

Mei 1831 – begin 1833: Mechanics Row, Wilks Street te Baltimore, Maryland

Begin 1833 – augustus 1835: 3 Amity Street (tegenwoordig nr. 203) te Baltimore, Maryland

Augustus 1835 – januari 1837: Bank Street te Richmond, Virginia*

Februari 1837 – mei 1837: Op de hoek van Sixth Avenue en Waverley Place, New York

Mei 1837 – begin 1838: 113 1/2 Carmine Street te New York

Begin 1838 – ca. september 1838: 202 Mulberry (of Arch) Street te Philadelphia, Pennsylvania

Ca. september 1838 – ca. mei 1842: Sixteenth Street te Philadelphia, Pennsylvania

Ca. mei 1842 – ca. september 1842: Onbekend adres te Philadelphia, Pennsylvania

Ca. september 1842 – ca. april 1843: Coates Street te Philadelphia, Pennsylvania

Ca. april 1843 – 6 april 1844: 234 (tegenwoordig 530) North Seventh Street te Philadelphia, Pennsylvania

6 april 1844 – ca. juni 1844: 130 Greenwich Street te New York

Ca. juni 1844 – ca. januari 1845: Brennan Farm te Upper Manhattan, New York

Eind januari of begin februari 1845 – ca. mei 1845: 154 Greenwich Street of 15 Amity Street te New York

Ca. mei 1845 – ca. oktober 1845: 195 East Broadway te New York

Ca. september 1845 – ca. maart 1846: 85 Amity Street te New York

Ca. mei 1846 – oktober 1849: The Fordham Cottage, New York

__________________________________________________________________________________________________

*Volgens Poe-biograaf Arthur Hobson Quinn lag het pension, dat eigendom was van ene Mrs. Yarrington, op de hoek van Bank en Twelfth Street. Poe-biografen Hervey Allen en Mary E. Phillips menen daarentegen dat dit de hoek van Bank en Eleventh Street was. Zowel Quin als Allen noemen geen huisnummer, vermoedelijk omdat dit niet bekend is.


Dit overzicht is afkomstig van website eapoe.org en kan in de loop der tijd nog worden aangevuld. 

                                   Moldavia

                             113 1/2 Carmine Street

                               130 Greenwich Street

                                  85 Amity Street