To Helen

NL: Aan Helena

[“Helen, thy beauty is to me …”]

Eerste publicatie: 1831 (Poems by Edgar A. Poe)

Annotatie: Poe schreef twee gedichten met de titel ‘To Helen’. Het eerste uit 1831 was gericht aan Jane Stanard, de moeder van een goede vriend van Poe. Met Helen wordt in dit geval Helen of Troy (Helena van Troje) bedoeld, die volgens de Griekse mythologie de mooiste vrouw op aarde was.