De huisvriend. Gemengde lectuur voor burgers in stad en land

Samenstelling: J.J.A. Goeverneur
Uitgever: de Erven C.M. van Bolhuis Hoitsema, Groningen
Jaar van uitgave: 1854 (12e deel)

Opgenomen Poe-verhaal:
De put, de slinger en de ratten. Eene akeligheid (vertaling: Johan Jacob Antonie Goeverneur)

Annotatie: Dit is een aanzienlijk ingekorte versie van Poe’s verhaal ‘The Pit and the Pendulum’.