Noord en Zuid. Tijdschrift voor de Beoefening der Fraaie Letteren 1867-1868

Samenstelling/uitgeverij: J.L. Beijers en J. van Boekhoven, Utrecht
Jaar van uitgave: 1868

Opgenomen Poe-verhaal:
Kranerij (vertaling: Soera Rana)

Annotatie: Noord en Zuid. Tijdschrift voor de Beoefening der Fraaie Letteren was een tweemaandelijks tijdschrift waarvan in totaal maar 25 afleveringen zouden verschijnen. ‘Kranerij’ (VIII september 1866) is een vertaling van Poe’s verhaal ‘Lionizing’, zoals we die aantreffen in de 1845-editie van ‘Tales by Edgar A. Poe’. Soera Rana (een naam die veelvuldig in dit tijdschrift terugkeert) was het pseudoniem van de in Java geboren Isaäc Esser.