The Lighthouse

NL: De vuurtoren

Eerste publicatie: 1909 (The Life of Edgar Allan Poe)

Genre: Horror

Annotatie: Dit onvoltooide verhaal (Poe schreef niet meer dan 4 pagina’s) is hoogstwaarschijnlijk geschreven in 1849. In 1909 werden drie van de vier pagina’s gedrukt. In 1942 werd het volledige manuscript, dus ook de vierde en laatste pagina, door professor Thomas Ollive Mabbott ontdekt. Hij verzocht in 1953 Robert Bloch om het verhaal te voltooien.