Poetry

Eerste publicatie: Geen. Poe schreef het rond 1824

Annotatie: Dit is het oudst bekende manuscript van Poe. De twee versregels, van een mogelijk onvoltooid gedicht, werden pas rond 1925 ontdekt door ene Hervey Allen. Hij trof ze aan op een vel papier met berekeningen dat toebehoorde aan Poe’s pleegvader John Allan. Het bevond zich in de Library of Congress in een map van Allans firma Ellis & Allan.