A Thing of Beauty. De Bekendste gedichten uit de wereldliteratuur

Samenstelling: Menno Wigman en Rob Schouten
Uitgeverij: Bert Bakker, Amsterdam
Jaar van uitgave: 2005
ISBN: 9789035126039

Opgenomen Poe-gedichten (Engels en Nederlands):
The Raven / De raaf (vertaling: Gerard den Brabander)
Annabel Lee/ Annabel-Lee (vertaling: Liane Bruylants)