Libelle – lectuurbijlage voor de vakantie

Samenstelling: Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven

Jaar van uitgave: 1982