From an Album (Alone)

NL: Uit een Album (Alleen)

Eerste publicatie: September 1875 (Scribner’s Monthly Magazine)

Annotatie: Het manuscript van dit gedicht had geen titel en was ondertekend met E.A. Poe, 17 maart 1829.