The Great Man

NL: Het Genie

Eerste publicatie: 1911 (Complete Poems – J.H. Whitty)

Annotatie: Manuscript ontdekt door J.H. Whitty en voor het eerst gepubliceerd in zijn Complete Poems in 1911. Het is nooit bewezen dat dit niet-ondertekende manuscript van Poe was.