Dupin Award

PERSBERICHT SCHRIJFWEDSTRIJD

Winnaar schrijfwedstrijd Dupin Award is Bianca Limpens

22 september is de Dupin Award uitgereikt door Bibliotheek Maastricht in Centre Céramique

Bianca Limpens uit Lanaken heeft de eerste Dupin Award in ontvangst mogen nemen, met de bijbehorende cheque van € 500,-.  Met haar verhaal ‘Geen vaart’ is zij de winnaar van de schrijfwedstrijd, die door Bibliotheek Maastricht in Centre Céramique werd georganiseerd. Jean-Paul Colin, Juryvoorzitter en sitebeheerder van EdgarAllanPoe.nl, heeft het winnende bedrag geschonken. Vrijdag 22 september werd de prijs uitgereikt tijdens de Gouden Strop Thrilleravond in Centre Céramique, met de Gouden Strop-winnaar John Kuipers, Charles den Tex en Ingrid Oonincx als gastauteurs.

De opdracht was om Centre Céramique als plaats delict op te voeren in de verhalen. De jury heeft in spanning gezeten of er wel voldoende inzendingen zouden binnenkomen. De lancering van de schrijfwedstrijd was op 20 juni; de deadline op 31 augustus en op 25 augustus waren er nog maar 8 verhalen binnen. Uiteindelijk zijn er 49 verhalen ingestuurd. De wedstrijd had een landelijk bereik. Inzendingen kwamen vanuit Groningen tot België. De jongste deelnemer was 16 jaar en de oudste 72 jaar. De jury, bestaande uit Eva Gerrits, Bart Linssen en Jean-Paul Colin, heeft met veel plezier alle verhalen gelezen en is heel tevreden over het resultaat. Uiteindelijk zijn er 3 prijswinnaars.

3e Prijswinnaar – Verhaal ‘De prijs van roem’ door Frank Vork uit Rotterdam
‘Pas op: deelname aan de Dupin Award is gevaarlijk’. Dat had als disclaimer bij deze schrijfwedstrijd niet misstaan, als we de schrijver van ‘De prijs van roem’ moeten geloven. Juryleden noch gegadigden voor de prijs blijven gespaard in een slim bedacht plot rondom een ijspegel als moordwapen, een overambitieuze bibliotheekmedewerker en een speurder à la Auguste Dupin anno 2023: crimeconsultant Charlotte de Graaf. Geschreven met humor en een gezonde dosis relativeringsvermogen – wat onder andere blijkt uit deze woorden uit het verhaal (die wellicht een kleine troost bieden voor deelnemers die buiten de prijzen zijn gevallen): ‘Het is de Libris Literatuur Prijs niet.’ Frank Vork wint de 3e prijs, een boekenbon van € 75,- van boekhandel Dominicanen en een gesigneerd boek van een van de genodigde auteurs.

2e Prijswinnaar – Verhaal ‘Mijn beste rechercheur’ door Wendy Middelkoop uit Grathem
De onbetrouwbare verteller past goed in het thrillergenre. Niet alleen geeft die een indringend kijkje in het hoofd van een dader, ook biedt die bij uitstek de mogelijkheid om boekenspeurders – en in het kielzog daarvan: lezers – op het verkeerde been te zetten. De schrijver van het originele ‘Mijn beste rechercheur’ slaagt er met verve in zo’n verteller tot leven te wekken: een psychisch wankel personage dat met haar arrogante stem een dwingend, maar misleidend perspectief biedt op de vondst van een lijk op een toilet in Centre Céramique. De twist aan het eind zet alles op zijn kop en stemt tot nadenken over het verband tussen de werkelijkheid en wat er wordt geschreven. Wendy Middelkoop wint een boekenbon van € 100,- van boekhandel Dominicanen en een gesigneerd boek van een van de genodigde auteurs.

1e Prijswinnaar – Verhaal ‘Geen vaart’ door Bianca Limpens uit Lanaken
In een slecht huwelijk is het uiten van kritiek een doodzonde – ziedaar het lot van twee echtelieden uit het winnende verhaal in een notendop. Met prikkelende details waaruit veel oog voor het menselijk tekort spreekt, blaast de schrijver haar personages leven in – al legt een van hen, de verteller nog wel, al in de openingszin het loodje. Het onconventionele ‘Geen vaart’ is letterlijk en figuurlijk een geestig en vlot geschreven verhaal waar het vertelplezier vanaf spat; over een allesoverheersende zucht naar waardering, onoverkomelijke irritaties en groteske reacties. Centre Céramique én deze schrijfwedstrijd zijn er als bonus kunstig in verwerkt. Bianca Limpens wint de eerste Dupin Award en een cheque van € 500,-.

Centre Céramique vlnr: Bianca Limpens (1e prijs), John Kuipers (auteur), Wendy Middelkoop (2e prijs), Ingrid Oonincx (auteur), Frank Vork (3e prijs), Charles den Tex (auteur), Jean-Paul Colin (juryvoorzitter), Bart Linssen (jurylid) en Eva Gerrits (jurylid en interviewer)

Centre Céramique organiseert een Thriller schrijfwedstrijd in het kader van
de Thrillertour 2023. Heb jij nou altijd al een thriller willen schrijven? Of schrijf je al jaren spannende verhalen? Dan moet je zeker meedoen! 

Er is een misdaad (moord, diefstal, overval, etc.) gepleegd binnen de muren van Centre Céramique. De speurder/detective verricht het onderzoek binnen de muren van Centre Céramique en ontmaskert daar ook de dader(s).

Stuur je verhaal in vóór 1 september 2023 naar klantenservice@maastricht.nl o.v.v. Thriller schrijfwedstrijd.

SPELREGELS EN VOORWAARDEN

 • Tekst aanleveren:
  • Min. 2000 en max. 2500 woorden.
  • In Word-bestand.
  • Het betreft een afgerond verhaal met titel.
  • Het verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.
  • Het speelt zich af in Centre Céramique.
  • Er is maximaal één verhaal per deelnemer toegestaan.
  • Ingezonden verhalen zijn niet eerder gepubliceerd (online of in gedrukte vorm).
  • De teksten worden door de jury anoniem behandeld. Dus naam niet vermelden in het Word-bestand. Zet je contactgegevens en leeftijd in begeleidende mail.
 • Overige voorwaarden:
  • Medewerkers Centre Céramique zijn vrij om een verhaal in te sturen, maar zijn uitgesloten van prijzen.
  • De auteurs van de inzendingen behouden het auteursrecht over hun verhalen, maar geven de organisator toestemming om hun verhalen in het kader van deze wedstrijd te laten voordragen en te publiceren met vermelding van de naam van de schrijver onder welke vorm ook zonder dat zij daarvoor een vergoeding kunnen eisen.
  • De organisator sluit de volgende deelnemers uit: deelnemers die plagiaat plegen, onder meerdere namen inschrijven of zich op een andere manier aan fraude schuldig maken.
  • De organisator gaat er van uit dat ouder/voogd (van een minderjarige deelnemer) op de hoogte is van de voorwaarden, toestemming geeft tot deelname en er op toeziet dat alle auteursrechtelijke verwachtingen worden nageleefd.
  • Wie deelneemt aan de schrijfwedstrijd, verklaart zich automatisch akkoord met de voorwaarden.
 • Bekendmaking uitslag:
  • De winnaar wordt op feestelijke wijze bekendgemaakt op vrijdagavond 22 september 2023 tijdens de Thrillertour-avond, via de website van Centre Céramique en zijn social media kanalen.
  • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Het juryrapport is na afloop op te vragen bij de organisatie.

BEOORDELINGSCRITERIA
Inhoud, vorm en stijl, maar ook zaken als opbouw verhaal en originaliteit.


Jury:

 • Jean-Paul Colin: Auteur korte verhalen, sitebeheerder EdgarAllanPoe.nl en juryvoorzitter
 • Eva Gerrits: Freelance redacteur, tekstschrijver en Cultureel Apotheker.
 • Bart Linssen: Bibliothecaris, wereldfietser en fervent blogschrijver

PRIJZEN – WAT KUN JE WINNEN?

 • De beste inzending wordt beloond met een door EdgarAllanPoe.nl beschikbaar gestelde cheque ter waarde van € 500,- én de allereerste Dupin Award.
 • Boekenbonnen voor de 2e (€ 75,-) en 3e plaats (€ 50,-) én een gesigneerd boek van een van de genodigde auteurs.

C. Auguste Dupin

De beste inzending wordt beloond met de Dupin Award, ter beschikking gesteld door EdgarAllanPoe.nl. Maar wie of wat is Dupin?

C. Auguste Dupin is een fictieve figuur in drie verhalen van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe: The murders in the Rue Morgue (De moorden in de Rue Morgue, 1841), The mystery of Marie Rogêt (Het raadsel van Marie Rogêt, 1842) en The purloined letter (De gestolen brief, 1844)

C. Auguste Dupin is een Fransman die door zijn grote analytische gaven misdaden kan oplossen, zuiver door logisch te redeneren. Poe was met deze verhalen de grondlegger van het moderne detectiveverhaal. Het voorbeeld werd onder meer nagevolgd door Arthur Conan Doyle en Agatha Christie.

Met name de Sherlock-Holmesverhalen van Conan Doyle vertonen veel overeenkomsten met de verhalen over C. Auguste Dupin. Evenals de Holmesverhalen later, worden de verhalen over C. Auguste Dupin verteld door een – in dit geval naamloze – huisgenoot die verslag doet van hetgeen hij met zijn scherpzinnige vriend meemaakt.

______________
______________

Programma Thrilleravond Centre Céramique

18.30  uur: Inloop bezoekers. Boekverkoop en bar open.

19.00  uur: Welkomstwoord

19.05  uur: Interview met auteurs

20.05  uur: Vragenronde met publiek+ auteurs

20.15  uur: Korte pauze

20.25  uur: Thrillerquiz voor het publiek met prijzen.

20.50  uur: Prijsuitreiking Dupin Award + duiding  juryrapport

21.00  uur: Boekverkoop, signeersessies, mini-expositie Dupin en borrel

22.00  uur : Einde avond

Crimescene Centre Céramique

Het verhaal dient zich af te spelen in Centre Céramique. In dit iconische gebouw van architect Jo Coenen verwelkomen we jong en oud in de bibliotheek, ontvangen we bezoekers voor Maastricht Museum, zijn wisselende tentoonstellingen, erfgoedcollecties te zien die het verhaal van Maastricht vertellen en repeteren tot in de avond talentvolle muzikanten uit de hele regio. Het is met 400.000 bezoekers per jaar het meest laagdrempelige, toegankelijke en meest bezochte cultuurpodium van de stad. Een inspirerende en bruisende plek voor iedereen: Maastrichtenaar, bezoeker of toerist. Waar je ontdekt, ontmoet, ontwikkelt, kennis deelt, uitgedaagd wordt, werkt, geniet en ontspant.

Maar ook het decor van jouw ingezonden sinister verhaal! Ben je niet bekend met het gebouw? Bekijk dan de afbeeldingen op Centre Céramique of google voor sfeerbeelden.

TIPS

 • In Centre Céramique is veel te vinden wat interessant is voor je whodunit. Denk bijvoorbeeld aan de zeldzame collectie boeken en documenten die achter een zwaarbeveiligde deur zijn opgeslagen, de vele pc’s met internetverbinding, een expositie die net loopt, of het buitenschaakspel op Plein 1992 dat zichtbaar is vanaf de koffiecorner. Laat je fantasie de vrije loop en je komt er vast wel uit.
 • Je bepaalt zelf hoeveel getuigen en verdachten je opvoert. Maar let op: overdaad schaadt en het aantal woorden is beperkt.
 • Geen probleem als je speurder een hulpje/collega aan zijn zijde heeft. Holmes had Watson, Poirot had Hastings. Als het maar van toegevoegde waarde is voor je verhaal.
 • Je speurder hoeft niet per se het hoofdpersonage te zijn. Die rol kan net zo goed zijn weggelegd voor eerder genoemde collega, bijvoorbeeld een ik-persoon.
 • Last but not least, laat je werk altijd nalezen door één of meerdere ervaren proeflezers. Dit voorkomt onnodige taal- en plotfouten.