Macabre 8

Samenstelling: José Toutain

Jaar van uitgave: 1974

Woord & beeld – geïllustreerd maandschrift

Samenstelling: De Erven F. Bohn

Jaar van uitgave: 1900

De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag, voor de beschaafde wereld

Samenstelling: Jacobus Leunis van der Vliet

Jaar van uitgave: 1847

De mooiste van altijd. 40 eeuwen wereldpoëzie in 300 gedichten samengebracht

Samenstelling: Koen Stassijns en Ivo van Strijtem

Jaar van uitgave: 1999

Diversen

Auteur: H.P. Lovecraft, Wiel Kusters, Pieter Steinz, e.a.

Holland. Almanak voor 1861

Samenstelling: Mr. J. van Lennep

Jaar van uitgave: 1860

De Nederlandsche Spectator – weekblad voor letteren, kunst en wetenschap

Samenstelling: D.A. Thieme en Marinus Nijhoff

Jaar van uitgave: 1887

Een Reiziger in Vroolijkheid – Nieuwe Voordrachten van Willem van Zuijlen

Samenstelling: Van Holkema & Warendorf

Jaar van uitgave: 1897

De Beweging – algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde

Samenstelling: W. Versluys

Jaar van uitgave: 1916