Albert Hahn jr.

Albert Hahn jr. (echte naam: Albert Pieter Dijkman) werd in 1894 te Amsterdam geboren en overleed aldaar in 1953. Hij was illustrator, boekbandontwerper en tekende politieke prenten. De zestien prenten in ‘Fantastische vertellingen’ (1930) zijn van zijn hand. Deze prenten verschenen ook in de later uitgegeven edities van Reader’s Digest (1993 en 2012).