The Duc de L’Omelette

NL: De Duc De L’Omelette

Oorspronkelijke titel: The Duke de l’Omelette

Eerste publicatie: 3 maart 1832 (Philadelphia Saturday Courier)