De Vlaamsche Kunstbode – maandelijks tijdschrift voor Kunsten, Letteren en Wetenschappen

Samenstelling: wijlen A.J. Cosyn

Jaar van uitgave: 1884