Europa. Verzameling van In- en Uitlandsche Lettervruchten

Samenstelling/uitgeverij: Weytingh & Brave, Amsterdam
Jaar van uitgave: 1863 (3e deel)

Opgenomen Poe-verhaal:
De Moord in de Rue Morgue

Annotatie: Dit anoniem gepubliceerde verhaal is waarschijnlijk gebaseerd op het verhaal dat is opgenomen in de in 1850 verschenen Redfield-editie ‘The Works of the Late Edgar Allan Poe’ (1850-56).