De Toekomst. Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs

Samenstelling/uitgeverij: Bureel der Toekomst, Brussel
Jaar van uitgave: 1877

Opgenomen Poe-verhaal:
Lady Ligeia (vertaling: Gustaaf Segers)

Annotatie: ‘Lady Ligeia’ is een sterk ingekorte/gewijzigde versie van Poe’s verhaal ‘Ligeia’. In de bundel zou bovendien een essay staan getiteld ‘Een Amerikaansche dichter – Edgar Poe’.