Veiling

Op deze site houden we speciaal voor jou bij wat er zoal geveild wordt aan bijzondere Poe-objecten op veilingplatform Catawiki. Dit kan van alles zijn: een Franstalig boek, Nederlands kunstwerk, Italiaanse ets, etc.  Zodra Poe het hoofdthema is, vind je het hier terug.

Dit geeft je de gelegenheid mee te bieden op deze objecten. Dat niet alleen, je doet ons hier een groot plezier mee! Door je aan te melden of mee te bieden op Catawiki kan het betekenen dat wij commissie krijgen. Deze kunnen we hard gebruiken om de website in stand te houden en telkens weer aan te vullen. Het enige wat je hoeft te doen is te klikken op een van de ‘Bied mee’-buttons die naar Catawiki leiden, en daar deel te nemen aan het bieden. Gelieve dit telkens te doen, want als je via onze site het hoogste bod uitbrengt, ben je ons extra tot steun geweest. 

Edgar Poe / Baudelaire, Chièze – Histoires extraordinaires – 1966

Object: Boek
Onderwerp: Literatuur
Taal: Frans
Publicatiejaar: 1966

Deze veiling eindigt op 26 mei om 20.06 uur.

      

Omschrijving Nederlands:

Edgar Allan Poe
Editie: Beperkte geïllustreerde editie
Taal: Frans
Publicatie: 01/01/1966
+ 4 kg

histoires extraordinaires, nouvelles histoires extraordinaires, histoire grotesques et sérieuses.
Vertaling door Jean Chieze. Parijs, Union Latine d’éditions, 1966

Omschrijving Engels:

Edgar Allan Poe
Edition: Limited illustrated edition
Language: French
Publication: 01/01/1966
+ 4 kgs

histoires extraordinaires, nouvelles histoires extraordinaires, histoire grotesques et sérieuses.

Edgar Allan Poe / Pierre Falké – Les Aventures d’Arthur Gordon Pym de Nantucket – 1921

Object: Boek
Onderwerp: Geïllustreerd, Literatuur
Taal: Frans
Publicatiejaar: 1921

Deze veiling eindigt op 26 mei om 21.12 uur.

     

Omschrijving Nederlands:

Quarto (25 x 20 cm), paperback. 286 pp. In goede staat, gebruikelijke slijtage achterzijde, los notitieboekje. Vlekkeloos interieur (zie foto’s).

Gelimiteerde oplage van 600 exemplaren, een van de 500 gelegde pure Lafuma-garens (nr. 157).

Vertaald uit het Engels door Charles Baudelaire. Voorwoord door Jules Romains.

Geïllustreerd met 34 originele gegraveerde houtsoorten van Pierre Falké, waarvan 1 op het frontispice, 28 in het hoofd, 4 illustraties in de tekst en een vignet ter rechtvaardiging van de afdruk.

Les Aventures d’Arthur Gordon Pym de Nantucket is de enige roman die is voltooid door Edgar Allan Poe.

Door de uitgevers gepresenteerd als het verhaal van een authentieke ontdekkingsreis naar de onontgonnen grenzen van de Antarctische Oceaan, werd het boek uitgeput door Anglo-Amerikaanse critici toen het werd gepubliceerd en bijna later ontkend door de auteur. Baudelaire zelf uitte aanvankelijk zijn bedenkingen bij deze uitbundige avonturenroman, niet verstoken van onwaarschijnlijkheden en constructiefouten, die later diepe indruk op lezers als Jorge Luis Borges, Jules Verne, Howard Phillips Lovecraft of Gaston Bachelard maakte.

De raadselachtige odyssee van Arthur G. Pym, het mysterie rond zijn verdwijning van de Zuidpool en de aard van het ‘gesluierde silhouet’ dat het verhaal afsluit, hebben ook geleid tot de meest uiteenlopende en tegenstrijdige interpretaties.

Omschrijving Engels:

Quarto (25 x 20 cm), paperback. 286 pp. In good condition, usual wear on the back, loose notebook. Flawless interior (see photos).

Limited edition of 600 copies, one of the 500 laid pure Lafuma yarn (No. 157).

Translated from English by Charles Baudelaire. Preface by Jules Romains.

Illustrated with 34 original engraved woods by Pierre Falké, including 1 on the frontispiece, 28 in the head, 4 illustrations in the text and a vignette justifying the print.

Les Aventures d’Arthur Gordon Pym de Nantucket is the only novel completed by Edgar Allan Poe.

Presented by its publishers as the story of an authentic journey of discovery to the unexplored confines of the Antarctic Ocean, the book was exhausted by Anglo-American critics when it was published and almost later denied by its author. Baudelaire himself initially expressed reservations about this exuberant adventure novel, not devoid of implausibilities and construction defects, which later deeply impressed readers such as Jorge Luis Borges, Jules Verne, Howard Phillips Lovecraft or Gaston Bachelard.

Arthur G. Pym’s enigmatic odyssey, the mystery surrounding his disappearance off the South Pole, and the nature of the “veiled silhouette” that closes the story have also given rise to the most diverse and contradictory interpretations.

Edgar Allan Poe / Harry Clarke – Tales of Mystery and Imagination – 1923

Object: Boek
Onderwerp: Geïllustreerd, Literatuur
Taal: Engels
Publicatiejaar: 1923

Deze veiling eindigt op 31 mei om 20.15 uur.

     

Omschrijving Nederlands:

New YorkUitgever: George G. Harrap / Brentano’s. Geen datum, circa 1923. Eerste Amerikaanse uitgave met gebruik van de Britse bladen met vermelding van George G. Harrap & co. eerst en op de copyrightpagina met vermelding van gedrukt in Groot-Brittannië bij de Ballantyne-pers door Spottiswoode, Ballantyne & Co.Book. Een verzameling griezelige en vreemde verhalen van de Amerikaanse auteur Edgar Allan Poe, oorspronkelijk postuum gepubliceerd in 1908, de eerste verzameling verhalen die zich specifiek beperkte tot zijn spannende en verwante verhalen. De eerste Tudor-editie met de illustraties van Harry Clarke, die voor het eerst verscheen in 1919 door George G Harrap en Co. Met titels als onder meer ‘The Gold Bug’, ‘The Purloined Letter’ en ‘The Murders in the Rue Morgue’ . Het boek gaat vergezeld van een aantal mooie en perfect complementaire paginagrote platen, acht in kleur getipt en vierentwintig paginagrote platen, evenals andere illustraties in tekst.

Omschrijving Engels:

New YorkPublisher: George G. Harrap / Brentano’s. No date, circa 1923. First U.S edition using the British sheets listing George G. Harrap & co. first and on the copyright page stating printed in Great Britain at the Ballantyne press by Spottiswoode, Ballantyne & Co.Book. A collection of eerie and strange tales by American author Edgar Allan Poe, originally published posthumously in 1908, the first collection of tales that specifically restricted itself to his suspenseful and related tales. The first Tudor edition with the illustrations by Harry Clarke, which first appeared in 1919 by George G Harrap and Co. With titles such as ‘The Gold Bug,’ ‘The Purloined Letter,’ and ‘The Murders in the Rue Morgue’ among others. The volume is accompanied by some beautiful and perfectly complementary full page plates, eight tipped in in colour and twenty-four full page plates, as well as other illustrations in text.

Montblanc – Edgar All Poe New 11115/17000 NEW – Vulpen

Object: Vulpen
Materiaal: Lak en goud
Staat: Als nieuw – ongebruikt
Periode: 1990-1999

Deze veiling is afgelopen.

      

Omschrijving Nederlands:

Mooie vulpen van het merk Montblanc limited serie met het nummer 11115 van 17000. Gloednieuw zonder de dozen of brochures.

Net als de werken van Poe, waarin het logische en het bovennatuurlijke op een unieke manier samenkomen, getuigt ook het model van Edgar A. Poe in elk detail van een diep esthetisch gevoel. Het fascinerende effect van nachtblauw en marmer op de dop en houder geven de vulpen een mysterieuze gloed.

De handtekening van Edgar Allan Poe is in gouden kleur op de dop gegraveerd. Een Victoriaanse versiering siert de vergulde ring onder de clip en als aanvullend eerbetoon aan de auteur. De 18-karaats gouden penpunt heeft een delicate gravure van de kraai van het beroemde gedicht van Poe.

Edgar Allan Poe verwierf wereldwijde bekendheid met zijn horror en bovennatuurlijke verhalen. In werken als ‘The Fall of the House of Usher’ en ‘The Murders in the Rue Morgue’ was Poe in staat om een enkel amalgaam van intellect, fantasie en morbiditeit te creëren. Met “The Raven” creëerde de grote meester van horror een gedicht dat nog steeds wordt onderwezen op scholen in Engelssprekende landen.

Hoewel Edgar Allan Poe zijn hele leven kritiek heeft gehad van de 19e-eeuwse Amerikaanse burgerlijke samenleving, wordt hij nu geprezen als een tijdloos groot auteur en pionier van de moderne literatuur.

Omschrijving Engels:

Beautiful fountain pen by the brand Montblanc limited series with the number 11115 of 17000 . Brand new without its boxes or brochures.

Like Poe’s works, in which the logical and the supernatural come together in a unique way, the Edgar A. Poe model also demonstrates in every detail a deep aesthetic sense. The fascinating effect of midnight blue and marble on the cap and barrel give the fountain pen a mysterious glow.

Edgar Allan Poe’s signature is engraved on the cap in golden colour. A Victorian ornamentation decorates the gold-plated ring under the clip and, as a supplementary tribute to the author. The 18 carat gold nib has a delicate engraving of the crow of Poe’s famous poem.

Edgar Allan Poe gained worldwide fame with his horror and supernatural tales. In works such as “The Fall of the House of Usher” and “The Murders in the Rue Morgue,” Poe was able to create a single amalgam of intellect, fantasy and morbidity. With “The Raven,” the great master of horror created a poem that is still taught in schools in English-speaking countries.

Although Edgar Allan Poe suffered criticism from the 19th-century American bourgeois society throughout his life, he is now hailed as a timeless great author and pioneer of modern literature.