Jong Nederland. Geïllustreerd tijdschrift voor jongelui

Jaargang: 1
Hoofdredactie: J. Hendrik van Balen
Uitgeverij: Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam
Jaar van uitgave: 1884

Opgenomen Poe-verhaal:
In den Maalstroom (vertaling: Agnes van Egmond)

Annotatie: Van dit tijdschrift (het werd in 1890 opgeheven en heette toen ‘Jong Holland’) verscheen om de twee weken een nieuwe aflevering, namelijk op de 1e en 15e van elke maand. Onduidelijk is in welke editie ‘In den Maalstroom’ werd gedrukt. Waarschijnlijk bevat de hier vermelde bundel alle in 1884 uitgegeven edities. 

               Titelblad. Foto van het omslag ontbreekt.