Macabre – strippocket 1

Serienummer: 1
Uitgeverij: Semic Press, Amsterdam
Jaar van uitgave: 1975

Opgenomen Poe-verhaal:
Levend begraven!