Afgronden – Verontrustende literatuur uit de Romantiek

Samenstelling: Anton Haakman
Uitgeverij: De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen
Jaar van uitgave: 1997
ISBN: 9789029520836

Opgenomen Poe-verhaal:
William Wilson