De Vlaamsche Kunstbode – maandelijks tijdschrift voor Kunsten, Letteren en Wetenschappen

Stichter: wijlen A.J. Cosyn
Uitgeverij: Zuid- en Noordnederlandsche Letterkundigen, Antwerpen
Jaar van uitgave: 1884 (14e jaargang, nr. aflevering(en)?)

Opgenomen Poe-verhalen (vertaling: K. Van Laen):
Het portret
Het gebeurde met Mr Valdemar