Forum – maandschrift voor letteren en kunst

Samenstelling: Nijgh & Van Ditmar

Jaar van uitgave: 1933 (2e jaargang, nr. 1)

Forum – maandschrift voor letteren en kunst

Samenstelling: Nijgh & Van Ditmar

Jaar van uitgave: 1933 (2e jaargang, nr. 3)

De gids

Samenstelling: D. van Blom e.a.

Jaar van uitgave: 1935

Oogst der tijden

Samenstelling: Johan Winkler

Jaar van uitgave: 1940

Letterkundig maandblad Criterium

Samenstelling: J.M. Meulenhoff

Jaar van uitgave: 1941

’t Spuigat

Samenstelling: Redactie ‘t Spuigat

Jaar van uitgave: 1944

Verzamelde gedichten – deel 1

Samenstelling: J. Slauerhoff

Jaar van uitgave: 1947

Boek der zeven zeeën

Samenstelling: Anthony van Kampen

Jaar van uitgave: 1949