De gids

Samenstelling: D. van Blom e.a.
Uitgeverij: P.N. van Kampen en Zoon N.V., Amsterdam
Jaar van uitgave: april 1935 (jaargang 99, nr. 4)

Opgenomen Poe-gedicht (pag. 35):
De Raaf (vertaling: Herman Robbers)