Verzamelde gedichten – deel 1

Samenstelling: J. Slauerhoff
Uitgeverij: A.A.M. Stols, ‘s-Gravenhage
Jaar van uitgave: 1947 (meerdere herdrukken)

Opgenomen Poe-gedicht:
Droomland (vertaling: J. Slauerhoff)