Oogst der tijden

Ondertitel: Keur uit de werken van schrijvers en dichters aller volken en eeuwen
Samenstelling: Johan Winkler
Uitgeverij: De Arbeiderspers, Amsterdam
Jaar van uitgave: 1940

Opgenomen Poe-verhaal:
Het hart, dat zich zelf verraadde