To Helen

[“Helen, thy beauty is to me ”]
Eerste publicatie: 1831 (Poems by Edgar A. Poe)
Annotatie: Poe schreef twee gedichten met de titel ‘To Helen’. Het eerste uit 1831 was gericht aan Jane Stanard, de moeder van een goede vriend van Poe. Met Helen wordt in dit geval Helen of Troy (Helena van Troje) bedoeld, die volgens de Griekse mythologie de mooiste vrouw op aarde was.
In 1848 schreef Poe nog een ‘To Helen’, gericht aan Sarah Helen Whitman, dat opent met de versregel “I saw thee once — once only — years ago”.

Onderstaande vertalingen en bewerkingen hebben allemaal betrekking op het gedicht uit 1831.

Vertalingen en bewerkingen:
1984: To Helen (Two Poems by Edgar Allan Poe, The Catharijne Press)
1982: Tot Helene (Aan een droom vol weelde ontstegen. Poëzie uit de Romantiek 1750-1850, Gerrit Komrij)
1979: Aan Helena (Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849), Wolf Mankowitz)
1978: To Helen (BulkBoek nr.8, Engelse reeks, 4e jaargang)
1949: Foar Helen (De Tsjerne nr. 10, 4e jaargang, Fries tijdschrift)
1939: Tot Helene (Stadien, J.A. Rispens)

TO HELEN

Helen, thy beauty is to me

Like those Nicean barks of yore,

That gently, o’er a perfum’d sea,

The weary wayworn wanderer bore

To his own native shore.

On desperate seas long wont to roam,

Thy hyacinth hair, thy classic face,

Thy Naiad airs have brought me home

To the beauty of fair Greece,

And the grandeur of old Rome.

Lo! in that little window-niche

How statue-like I see thee stand!

The folded scroll within thy hand —

Ah! Psyche from the regions which

Are Holy land!