To Helen

[“Helen, thy beauty is to me ”]
Eerste publicatie: 1831 (Poems by Edgar A. Poe)
Annotatie: Poe schreef twee gedichten met de titel ‘To Helen’. Het eerste uit 1831 was gericht aan Jane Stanard, de moeder van een goede vriend van Poe. Met Helen wordt in dit geval Helen of Troy (Helena van Troje) bedoeld, die volgens de Griekse mythologie de mooiste vrouw op aarde was.
In 1848 schreef Poe nog een ‘To Helen’, gericht aan Sarah Helen Whitman, dat opent met de versregel “I saw thee once — once only — years ago”.

Onderstaande vertalingen en bewerkingen hebben allemaal betrekking op het gedicht uit 1831.

Vertalingen en bewerkingen:
1979: Aan Helena (Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849), Wolf Mankowitz)
1978: To Helen (BulkBoek nr.8, Engelse reeks, 4e jaargang)
1949: Foar Helen (De Tsjerne nr. 10, 4e jaargang, Fries tijdschrift)