Libelle – lectuurbijlage voor de vakantie

Uitgeverij: Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven

Jaar van uitgave: 1982 (nr. 35)

Opgenomen Poe-verhaal:
De gouden kever (vertaling: André Noorbeek)