Poetry

Eerste publicatie: Geen. Poe schreef het rond 1824.
Annotatie: Dit is het oudst bekende manuscript van Poe. De twee versregels, van een mogelijk onvoltooid gedicht, werden pas rond 1925 ontdekt door Hervey Allen, auteur van de Poe-biografie Israfel. Hij trof ze aan op een vel papier met berekeningen dat toebehoorde aan Poe’s pleegvader John Allan. Het bevond zich in de Library of Congress in een map van Allans firma Ellis & Allan en gaat als volgt:

Last night, with many cares and toils oppress’d,
Weary, I laid me on a couch to rest —

Vertaald:
Vannacht, door zorg en moeite allerwegen
Vermoeid… ben ‘k op een rustbed neergezegen.

De beletseltekens (…) in onderstaand overzicht geven aan dat het gedicht geen titel heeft meegekregen in genoemde naslagwerken.

Vertalingen en bewerkingen:
2010: … (Edgar Allan Poe – De biografie, Peter Ackroyd)
1979: … (Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849), Wolf Mankowitz)