The Narrative of Arthur Gordon Pym

Eerste publicatie: 1838
Genre: Avontuur
Tijd: 1825 en 1827-1828
Locatie: o.a. Richmond, Nantucket, Atlantische Oceaan, Indische Oceaan, Antarctica
Personages: Arthur Gordon Pym (ik-verteller), ouders van Arthur Gordon Pym, Peterson (grootvader van Arthur Gordon Pym), de heer Poe, kapitein Barnard, Augustus Barnard, kapitein E.T.V. Block, stuurman Henderson, bemanning van de Pinguin, de heer Ross, Tijger (Newfoundlander), Dirk Peters, Jim Bonner, Simms, Seymour, Jones, Greely, Hartman Rogers, William Allen, stuurman (naamloos), Absalom Hicks, Wilson, John Hunt, Richard Parker, kapitein Guy, Patterson, Glass, Peter Vredenburgh, bemanning van de Jane Guy, duizenden wilden, opperhoofd Too-wit, John Carson, Alfred Harris, Peterson, Wilson Allen, Nu-Nu

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Het complete proza van Edgar Allan Poe 2, Pantheon)
2008: De fantastische reis van Arthur Gordon Pym (Vantoen.nu)
2007: The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (Boekenplan, Maastricht)
2007: Het verhaal van Arthur Gordon Pym uit Nantucket (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2002: The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (Coppens & Frenks, Amsterdam)
1990: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1989: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Klassieke avonturen nr. 5, Loeb/Udima)
1986: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1982: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Loeb)
1982: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Van Holkema & Warendorf, Klassieke avonturenromans nr. 14)
1981: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym)  (Gruwelijke verhalen, Contact, 13e druk)
1979: De fantastische reis van Arthur Gordon Pym (Het Spectrum, 6e druk)
1978: Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (Bibliotheek der zeven zeeën nr. 3)
1977: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym)   (Gruwelijke verhalen, Contact, 13e druk)
1977: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym)   (Gruwelijke verhalen, Contact, 12e druk)
1977: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym)   (Gruwelijke verhalen, Contact, 9e druk)
1976: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym)  (Gruwelijke verhalen, Contact, 8e druk)
1974: De fantastische reis van Arthur Gordon Pym (Prisma pocket nr. 1499, 5e druk)
1972: De fantastische reis van Arthur Gordon Pym (Prisma pocket nr. 1499, 4e druk)
1971: De fantastische reis van Arthur Gordon Pym (Prisma pocket nr. 1499, 3e druk)
1969: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym) (Gruwelijke verhalen, Contact, 7e druk, De onsterfelijken)
1967: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym)  (Gruwelijke verhalen, De Boekenschat, 6e druk)
1967: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym) (Gruwelijke verhalen, Contact-klassieken, 5e druk)
1966: De avonturen van Arthur Gordon Pym (Walter Beckers, Europa-selectie)
1965: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym) (Gruwelijke vertellingen, ContactBoekerij, 4e druk)
1955: De fantastische reis van Arthur Gordon Pym (Prisma pocket nr. 158, 2e druk)
1949: ’t Verhaal van Arthur Gordon Pym (Boek der zeven zeeën, Anthony van Kampen, 1e druk)
1947: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym) (Fantastische vertellingen, Romantiek en avontuur, ContactBoekerij)
1942: De blinde passagier (Het Nederlandsche Boekengilde nr. 66, De Nederlandsche Uitgeverij)
1941: Schrik en ontbering op zee (hoofdstuk X, XI en XII van The Narrative of Arthur Gordon Pym) (Fantastische vertellingen, De onsterfelijken nr. 5, Contact)
1929: Avonturen van Arthur Gordon Pym (Pauw-editie nr. 3, Prometheus)
1923: De muiterij op den walvischvaarder (Meulenhoffs boeken van avontuur, J.M. Meulenhoff)
1921: De avonturen van Arthur Gordon Pym (Succes-romans, Internationale Roman Maatschappij)
1913: Het verhaal van Arthur Gordon Pym uit Nantucket (Blauwe bibliotheek nr. 28/29, Amsterdamsche Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur)
1909: Het verhaal van Arthur Gordon Pym uit Nantucket, behelzende zijne ontdekkingen en schier ongeloofelijke wedervaardigheden (Insulinde serie nr. 2 en 3, N.V. Drukkerij en Uitgeverszaak Insulinde)

Diversen:
– In 1898 verscheen in Ons Jongensblad de eerste Nederlandse vertaling van Jules Vernes’ ‘De IJs-sfinx’, dat wordt beschouwd als het vervolg op Poe’s Gordon Pym-roman. Voorts verscheen in 1983 in de Groene Reeks van Loeb Uitgevers het tweeluik ‘Het verlaten land’ en ‘De IJssfinx’.
– Een zeer uitvoerige analyse van de Poe- en Verne-romans is opgenomen in ‘De IJssphinx en Vijf weken in een luchtballon’ (magazine Verniaan, nummer 46, 2010).
– Een fragment uit ‘The Narrative of Arthur Gordon Pym’ is opgenomen in de bloemlezing ‘Verhalen van de zee – Deel 2’ (pag. 9-10) vertaald door Simon Vestdijk. Het is getiteld ‘Bijdraaien’.
– ‘Tekeli-li!’, een van de verhalen in de bundel ‘Het lied van de ezelin’ van Piet Meeuse, is gebouwd rondom het personage Arthur Gordon Pym.
– In ‘IJsvermaak – De noord- en zuidpool expedities’ van Tracy Metz wordt de connectie Verne-Poe aangehaald, waarbij dieper wordt ingegaan op ‘The Narrative of Arthur Gordon Pym’, met daarbij een paar fragmenten uit het verhaal.
– Op pagina 10 van ‘Geluk, kans of toeval’ (Steve Richards) wordt een opmerkelijke gebeurtenis  besproken uit ‘The Narrative of Arthur Gordon Pym’ die in 1884 daadwerkelijk zou plaatsvinden.
– In ‘Pooltochten’ van Wiel Kusters wordt ‘The Narrative of Arthur Gordon Pym’ kort besproken.

De fantastische reis van Arthur Gordon Pym (2008)

Het reisverhaal van Arthur Gordon Pym (1978)


‘t Verhaal van Arthur Gordon Pym (1949), Rein Snapper

De blinde passagier (1942), Pieter J. Kuhn