Silence – A Fable

Oorspronkelijke titel: Siope – A Fable
Eerste publicatie: 1838 (The Baltimore Book)
Genre: Humor
Tijd: –
Locatie: De oevers van de rivier de Zaïre (Libië)
Personages: Naamloze ik-verteller, de Demon, man in een toga

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Stilte – een fabel (Het complete proza van Edgar Allan Poe 2, Pantheon)
2007: Stilte, een fabel (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Stilte – een fabel (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
1999: Siope – een fabel (Raster, nr. 84, magazine, De Bezige Bij)
1990: Stilte – een fabel (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Stilte – een fabel (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Stilte – een fabel (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Stilte – een fabel (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Stilte – een fabel (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Stilte – een fabel (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)
1977: Stilte (Schaduw – Twee verhalen Edgar A. Poe, Metzengerstein Cahiers nr.1)
1930: Stilte (Fantastische vertellingen, H.D. Tjeenk Willink & Zoon)
1924: Stilte (Het visioen in de bergen, Uytgeverye Vant Ryckste, 2e druk)
1924: Stilte (Het visioen in de bergen, Uytgeverye Vant Ryckste, 1e druk)

Schaduw – Twee verhalen Edgar A. Poe (1977), Arie Houtman

Het visioen in de bergen (1924), Eduard Veterman