Silence – A Fable

Oorspronkelijke titel: Siope – A Fable
Eerste publicatie: 1838 (The Baltimore Book)
Genre: Humor
Tijd: –
Locatie: De oevers van de rivier de Zaïre (Libië)
Personages: Naamloze ik-verteller, de Demon, man in een toga

Samenvatting (let op: spoilers!):
In ‘Stilte – een fabel’ vertelt de Demon een fabel aan de naamloze ik-verteller. Deze Demon omschrijft een somber gebied, gelegen aan de oevers van de rivier de Zaïre in Lybië. Op een avond regent het er bloed en valt het schijnsel van de karmozijnrode maan op een grote grijze rots waarop het woord VERLATENHEID is gegraveerd. Als de demon iemand boven op de rots ziet staan, verstopt hij zich gauw tussen de leliën van een moeras. Het is een man in een Romeinse toga met de gelaatstrekken van een god, sterk verlangend naar eenzaamheid. De Demon besluit verder het moeras in te gaan. Met zijn geroep lokt hij nijlpaarden en olifanten, die zich bij de rots verzamelen en naar de maan brullen. Door de vloek van lawaai uit te spreken doorbreekt de Demon de stilte en ontstaat er een enorme storm. De man daarentegen blijft trillend van eenzaamheid op de rots zitten alsof niets gaande is. Dit tot ergernis van de Demon die nu de vloek van stilte uitspreekt waardoor de hele natuur muisstil wordt. Vrijwel gelijktijdig verandert het woord op de rots van VERLATENHEID in STILTE. De man ziet nu bleek van angst. Hij spant zich ten zeerste in om enig geluid op te vangen, maar als hem dit niet lukt, slaat hij op de vlucht.
Als de Demon klaar is met het vertellen van deze fabel aan de ik-verteller valt hij lachend in het gat van het graf waarvoor beiden zitten. De verteller kan er zelf niet mee lachen, waar de Demon hem voor vervloekt. Dan toont de bewoner van het graf zich: een lynx! Hij nestelt zich trouw aan de voeten van de Demon. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Stilte – een fabel (Het complete proza van Edgar Allan Poe 2, Pantheon)
2007: Stilte, een fabel (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Stilte – een fabel (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
1999: Siope – een fabel (Raster, nr. 84, magazine, De Bezige Bij)
1990: Stilte – een fabel (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Stilte – een fabel (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Stilte – een fabel (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Stilte – een fabel (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1986: Silence – A Fable (Corrie van de Velde, Klein-Oot Press)
1984: Stilte – een fabel (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Stilte – een fabel (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)
1977: Stilte (Schaduw – Twee verhalen Edgar A. Poe, Metzengerstein Cahiers nr.1)
1930: Stilte (Fantastische vertellingen, H.D. Tjeenk Willink & Zoon)
1924: Stilte (Het visioen in de bergen, Uytgeverye Vant Ryckste, 2e druk)
1924: Stilte (Het visioen in de bergen, Uytgeverye Vant Ryckste, 1e druk)

Schaduw – Twee verhalen Edgar A. Poe (1977), Arie Houtman

Het visioen in de bergen (1924), Eduard Veterman