Fantastische vertellingen

Serietitel: De onsterfelijken – een reeks meesterwerken uit de wereldliteratuur
Serienummer: 5
Auteur: Edgar Allan Poe
Vertaling: S. Vestdijk
Inleiding: S. Vestdijk
Houtgravures: Jeanne Bieruma Oosting
Uitgeverij: Contact, Amsterdam
Jaar van uitgave: 1941
ISBN: geen
Genre: Verhalenbundel
Omvang: 368 pagina’s
Bindwijze: Gebonden, met stofomslag
Afmetingen: 150 x 230 x 30 mm
Gewicht: 673 gram

Flaptekst:
Wanneer er één naam in de wereldliteratuur is, die zijn tooverklank door de tijden heen behouden heeft, dan is het wel die van den Amerikaanschen schrijver Poe. Niet alleen door den enormen invloed, dien hij op de Europeesche letterkunde uitoefende, blijft Poe een der onzen: maar meer nog doordat de leesbaarheid van zijn verhalen, gedichten en essays er allerminst op verminderd is, de laatste honderd jaar. Deze selectie uit zijn verhalen, de uitgebreidste die er tot nog toe in ons land is verschenen, zal dus stellig in een behoefte voorzien.
Bij de keuze der vertaalde verhalen is in de eerste plaats rekening gehouden met het beste wat Poe te bieden heeft, maar ook met de door hem beoefende genres, waarvan telkens één of meer representanten zijn gekozen. Men vindt hier de bekende fantastische verhalen en de spannende detective-stories, die indertijd, door hun invloed op Conan Doyle e.a., een geheel nieuw soort “thriller” inluidden. Bovendien is een fragment vertaald van De Omzwervingen van Arthur Gordon Pym, een zeeverhaal, dat al evenzeer zijn diepgaanden invloed heeft doen gelden op de desbetreffende literatuur – Melville Stevenson, Conrad, e.a.

Inhoud:
De gouden tor
De moorden in de Rue Morgue
De gestolen brief
Het landgoed Arnheim
Het vat amontillado
De put en de slinger
De zwarte kat
Het hart als verklikker
William Wilson
De ondergang van het kasteel Usher
Ligeia
Het ovale portret
Morella
Het masker van den rooden dood
Metzengerstein
Manuscript, in een flesch gevonden
Een afdaling in den maalstroom
Schrik en ontbering op zee
De reis met den luchtballon
Het systeem van Doctor Tarr en Professor Fether

Annotatie: Van deze uitgave is tijdens de bezetting een onbekend aantal herdrukken verschenen met afwijkende tekst op de achterzijde van de Franse titel, met afwijkende illustratie op de titelpagina, zonder vermelding van druk en jaar, op afwijkend papier voor tekst en band en in afwijkende formaten, maar gedrukt van hetzelfde zetsel waarin zetfouten die in de eerste druk voorkomen, zijn verbeterd.

Voor het hier vermelde boek geldt: dun papier (K-nummer 967). Namen medewerkers onder elkaar i.p.v. naast elkaar.

                                   Zonder stofomslag