Mystification

Oorspronkelijke titel: Von Jung, the Mystific
Eerste publicatie: juni 1837 (American Monthly Magazine)
Genre: Humor
Tijd: Ergens in 18…
Locatie: Duitsland
Personages: de heer P… (ik-verteller), Tieck, baron Ritzner Von Jung, Johan Hermann, gezelschap bestaande uit zeven à acht jongelui

Samenvatting (let op: spoilers!):
De heer P…, de ik-persoon van dit verhaal, maakt na niet nader genoemde komische avonturen kennis met de Hongaarse baron Ritzner Von Jung, bij wie hij enige zomermaanden in diens chateau verblijft en met wie hij goed bevriend raakt. Drie jaar zijn verstreken als ze elkaar op de universiteit weerzien. De baron lijkt zich helemaal te hebben toegelegd op mystificaties (het op ingenieuze wijze foppen van mensen). Door de sluwheid waarmee hij te werk gaat, is hij bij niemand verdacht. Tijdens een feestje in zijn appartement wordt er stevig wijn gedronken door de baron, P…, en nog eens zeven of acht studenten, veelal jong en rijk, en aanhanger van extreme ideeën over het zogenaamde duello (tweegevecht op leven en dood). De verhandeling die de baron opeens houdt over onder meer de etiquette van het duello maakt diepe indruk. Zo ook op student Johan Hermann, die een begenadigd duelist blijkt en al zijn duels heeft gewonnen. Vanuit het niets ontstaat er een felle discussie tussen de baron en Hermann. Verontwaardigd smijt de eerste met een karaf wijn de spiegel stuk die recht tegenover Hermann hangt. Voor het gezelschap dé druppel: ze staan op en vertrekken, P… en de baron achterlatend. De baron verzoekt hem achter Hermann aan te gaan en zijn diensten aan hem aan te bieden. P… betreedt het appartement van Hermann die hem, na een gesprek over het duello, een ter plekke geschreven brief overhandigt gericht aan de baron. Hierin verzoekt hij de baron een verklaring te geven voor wat zich die avond heeft afgespeeld. Als de baron de brief van P… heeft ontvangen, schrijft ook hij een brief. P… overhandigt deze aan Hermann. In de brief wordt verwezen naar een paragraaf in een boek dat Hermann een paar weken daarvoor van de baron heeft gekregen. Die paragraaf zou tevens de verklaring zijn waar Hermann om heeft gevraagd. Hij neemt het boek erbij en bestudeert de passage. Het stuk is in feite klinkklare onzin en gaat over een duel tussen twee bavianen. Maar Hermann zal nooit toegeven dat hij ook maar iets dat over het duello gaat niet begrijpt. Na de brief nader bestudeerd te hebben, geeft hij aan akkoord te zijn met de baron zijn verklaring. P… brengt ook deze boodschap over. De baron heeft voor de zoveelste keer zijn genoegdoening gekregen. Het duel om het meeste intellect is in elk geval door hem gewonnen. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Mystificatie (Het complete proza van Edgar Allan Poe 2, Pantheon)
2007: Mystificatie (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Mystificatie (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
1990: Mystificatie (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Mystificatie (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Mystificatie (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Mystificatie (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Mystificatie (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Mystificatie (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)