Mystification

Oorspronkelijke titel: Von Jung, the Mystific
Eerste publicatie: juni 1837 (American Monthly Magazine)
Genre: Humor
Tijd: Ergens in 18…
Locatie: Duitsland
Personages: de heer P… (ik-verteller), Tieck, baron Ritzner Von Jung, Johan Hermann, gezelschap bestaande uit  zeven à acht jongelui

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Mystificatie (Het complete proza van Edgar Allan Poe 2, Pantheon)
2007: Mystificatie (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Mystificatie (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
1990: Mystificatie (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Mystificatie (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Mystificatie (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Mystificatie (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Mystificatie (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Mystificatie (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)