Loss of Breath

Oorspronkelijke titel: A Decided Loss
Eerste publicatie: 10 november 1832 (Philadelphia Saturday Courier)
Genre: Humor
Tijd: –
Locatie: –
Personages: De heer Ademloos (ik-verteller), de heer Windgenoeg, mevrouw Ademloos, voerman postkoets, negen medepassagiers postkoets, dokter, waard, chirurg, vrouw van de chirurg, apotheker, postrover W., voerman beulskar, twee rekruten, beul, doodgraver

Samenvatting (let op: spoilers!):
Een naamloze verteller, alias mijnheer Ademloos, grijpt in een vlaag van woede zijn kersverse bruid bij haar keel. Vreemd genoeg merkt hij dat hijzelf geen adem meer heeft. Hij verzwijgt dit opmerkelijke voorval voor haar en wandelt de kamer uit alsof er nooit iets is voorgevallen. Zijn spraakvermogen is niet volledig verdwenen, merkt hij algauw. Met de juiste stemhoogte – een diepe keelklank is het enige nog dat hij kan produceren – blijft communiceren mogelijk. Hij besluit het dramastuk Metamora uit zijn hoofd te leren. De held in dit stuk communiceert altijd met dezelfde diepe keelklank als hijzelf. Hij wil zijn vrouw doen geloven dat hij zo in de ban geraakt is van toneel dat hij alleen nog wenst te spreken zoals de protagonist uit Metamora. Met succes. Op al haar vragen citeert hij op passende wijze een antwoord uit de tragedie.
Op een ochtend zet hij zijn onlangs voorgenomen plan door: hij vlucht per postwagen naar verre streken. Als zijn reisgezelschap doorheeft dat hij niet ademhaalt en een aanwezige dokter hem doodverklaart, smijten ze hem uit de wagen, met meerdere botbreuken en een schedelbasisfractuur tot gevolg. Een chirurg besluit zijn oren te amputeren en bepaalde buikingewanden te verwijderen, en een apotheker voert met een galvanische batterij proeven op hem uit, uitsluitend om te bepalen in hoeverre hij nog in leven is. Mijnheer Ademloos probeert nog uit alle macht met hen te communiceren. Tevergeefs. Voor verder onderzoek laten ze hem gekneveld achter in een zolderkamer. Tot hun afgrijzen ontsnapt hij door uit een raam te springen. Hij landt daarbij op een beulskar die postrover W. naar het schavot vervoert. Deze postrover lijkt in alle opzichten op mijnheer Ademloos en hun kleding verschilt nauwelijks. De postrover ziet daarom zijn kans schoon en springt zo onopvallend mogelijk uit de wagen. De twee aanwezige stomdronken rekruten zien mijnheer Ademloos aan voor de postrover en rijden hem naar het schavot. Daar hangt een beul hem op, maar hij heeft geen adem die kan worden afgesneden. Hij doet echter alsof hij stikt. De postrover is intussen herkend en opgepakt. Het lichaam van mijnheer Ademloos wordt snel van het schavot gehaald en in een openbaar graf bijgesteld. Hij kruipt uit zijn kist en opent andere kisten, zich overgevend aan de bespiegelingen van de stoffelijke overschotten. Als hij een van de overschotten aan zijn neus naar boven trekt, komt het getergd tot leven. De persoon in kwestie blijkt een overvloed aan adem te hebben en een spraakwaterval te zijn die geen onderbrekingen duldt. Dan wordt duidelijk dat hij degene is die op een dag de adem benomen heeft van mijnheer Ademloos en dat het diens vroegere buurman is, de heer Windgenoeg. Mijnheer Ademloos pakt het zo sluw aan dat hij zijn adem terugkrijgt van Windgenoeg, die op zijn beurt verlost raakt van zijn dubbele adem. Samen ontsnappen ze uit de grafgewelven. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Ademnood (Het complete proza van Edgar Allan Poe 1, Pantheon)
2015: Ademnood (Het complete proza – deel 1, Pantheon)
2011: Ademloos (Nachten vol angstaanjagende schoonheid, Ed Franck)
2007: Verlies van adem (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Ademloos (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
1995: Ademloos (Verhalen, De grote klassieken)
1990: Ademloos (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Ademloos (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Ademloos (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Ademloos (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Ademloos (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Ademloos (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)
1981: Buiten adem (Wonderlijke verhalen, L.J. Veen)
1981: Ademloos (Verhalen, Prisma Klassieken nr. 55)
1981: Ademloos (Verhalen, Spectrum Klassieken nr. 55)
1969: Buiten adem (Buiten adem en andere verhalen, Amstel literaire vierkanten nr. 13)
1949: De adem kwijt (C.G.A. Corvey Papiergroothandel N.V.)

Verhaalanalyse:
1969: Ademloos (Psychoanalyse en literatuur, Hendrik M. Ruitenbeek)

De adem kwijt (1949)

Fantastische vertellingen (1947), Jeanne Bieruma Oosting