King Pest

Oorspronkelijke titel: King Pest the First. A Tale containing an Allegory
Eerste publicatie: September 1835 (Southern Literary Messenger)
Genre: Horror, humor
Tijd: Tijdens de ridderlijke regering van Edward de Derde (1312-1377)
Locatie: Londen
Personages: Langpoot, Hugh Tarpaulin, Koning Pest de Eerste (president, Tim Hurlygurly), Koningin Pest, Zijne Hoogheid Aartshertog Pest-imist, Zijn Pestilentie de Minister van Drankzaken, Zijne Hoogheid Hertog Pest-vent, Hare Doorluchtige Hoogheid Aartshertogin AnaPest

Samenvatting (let op: spoilers!):
Het verhaal ‘Koning Pest’ brengt ons naar het 14e-eeuwse Londen, in de parochie St. Andrews. Twee matrozen laten het bier rijkelijk vloeien in de gelachkamer van de ‘Jolige Pikbroek’. Het zijn de boomlange, graatmagere Langpoot en zijn nauwelijks vier voet grote, gedrongen scheepsmaatje Hugh Tarpaulin. Zonder een cent te hebben betaald slaan ze op de vlucht. Om aan de achtervolgende waardin en haar helpers te ontkomen, springt het duo over een schuttingwerk dat is gebouwd als bescherming tegen de achterliggende verboden wijk, daar waar dood en verderf heerst als gevolg van de pest. Eenmaal in het centrum van de wijk aangekomen, staan ze oog in oog met een spookachtig gebouw. Als ze tegen de ingang struikelen, klinkt er binnen een soort van honend gelach. De matrozen laten het hier niet bij zitten, breken de deur open, en belanden in de werkplaats van een begrafenisondernemer, waaronder zich wijnkelders bevinden. In het midden van de kamer staat een tafel waaraan zes misvormde mensen op doodskistschragen hebben plaatsgenomen. Ze drinken een grote hoeveelheid punch, wijn en likeur uit een stuk schedel. Boven hen, bevestigd aan het plafond, hangt een geraamte waarvan de met gloeiende houtskool gevulde schedel de kamer verlicht. De president van het gezelschap is zo galant de twee matrozen aan tafel uit te nodigen, maar Langpoot, dronken als hij is, laat zich nogal beledigend naar iedereen uit. De president weet nog net op tijd de gemoederen te bedaren en maakt duidelijk dat hij hier met onverdeelde macht regeert, want hij is niemand minder dan ‘Koning Pest de Eerste’. De anderen dragen eveneens titels die hun koninklijk bloed tekent, vult hij aan. Ze houden een raadsvergadering en toosten op de Dood. ‘Wiens naam Magere Hein is,’ vult Tarpaulin schaamteloos aan. De president pikt het niet langer meer. Voor straf moeten beide matrozen op hun knieën in één teug een vierliterbokaal Black Strap leegdrinken. Mochten ze hier niet in slagen, worden ze met de nek en hielen aaneengebonden verdronken in een okshoofd oktoberbier. Langpoot schiet uit zijn slof. Het is een onmogelijke opgave, stelt hij boos. Tarpaulin daarentegen gelooft heilig in zijn kansen, maar weigert te drinken op de duivel of door zijn knieën te gaan. Als hij de president een toneelspeler noemt, beter bekend als Tim Hurlygurly, barst de bom pas echt. Tarpaulin wordt in een bak met bier gesmeten. Langpoot op zijn beurt smijt de president het keldergat in en slaat een ander de hersenpan in. Daarna gooit hij het okshoofd omver waarmee hij niet alleen zijn collega bevrijdt maar ook de hele kamer met bier laat overstromen. De catastrofe is niet te overzien. Een van de aanwezigen verdrinkt, een ander drijft weg in een doodskist. En onze twee matrozen? Samen met de enige twee dames uit het gezelschap zijn ze net op tijd de straat op gesneld. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2021: Koning Pest (Doodsangst en waanzin (3), ClusterEffect)
2015: Koning Pest (Het complete proza van Edgar Allan Poe 1, Pantheon)
2015: Koning Pest (Het complete proza – deel 1, Pantheon)
2007: Koning Pest (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Koning Pest (Verhalen, Pandora, 7e druk)
2007: Koning Pest (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
2003: Koning Pest (Verhalen, Pandora, 6e druk)
2003: Koning Pest (Verhalen, Pandora, 5e druk)
2002: Koning Pest (Verhalen, Contact, 4e druk)
2001: Koning Pest (Verhalen, Contact, 3e druk)
2001: Koning Pest (Verhalen, Contact, 2e druk)
2000: Koning Pest (Verhalen, Contact, 1e druk)
1995: Koning Pest (30 beroemde verhalen, Pandora, 11e druk)
1990: Koning Pest (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Koning Pest (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1989: Koning Pest (Dertig beroemde verhalen, L.J. Veen, 10e druk)
1987: Koning Pest (Dertig beroemde verhalen, L.J. Veen, 9e druk)
1986: Koning Pest (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Koning Pest (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Koning Pest (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Koning Pest (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)
1981: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 8e druk, gebonden)
1981: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 8e druk)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 7e druk)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 7e druk, gebonden)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 6e druk, gebonden)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 5e druk, gebonden)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 4e druk, gebonden)
1979: Koning Pest (26 griezelverhalen, Hollandia)
1979: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 3e druk, gebonden)
1979: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 2e druk, gebonden)
1978: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 1e druk, gebonden)
1978: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 6e druk)
1976: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 5e druk)
1974: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 4e druk)
1973: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 3e druk)
1972: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 2e druk)
1964: Koning Pest (Verhalen van mysterie en fantasie, L.J. Veen, Amstel-boeken nr. 143/144)
1964: Koning Pest (Korte verhalen, nr.3, Nationale Uitgeverij Rotterdam)

Koning Pest (1973), Roland De Winter

Koning Pest (1973), Roland De Winter

Le Roy Peste (1895, James Ensor)