Een Reiziger in Vroolijkheid – Nieuwe Voordrachten van Willem van Zuijlen

Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf, Amsterdam
Jaar van uitgave: 1897

Opgenomen Poe-gedicht:
De Raaf (vertaling: Michel E. Barentz)