De Nederlandsche Spectator – weekblad voor letteren, kunst en wetenschap

Uitgeverij: D.A. Thieme en Marinus Nijhoff
Jaar van uitgave: (22 januari) 1887 (jaargang 32)

Opgenomen Poe-gedicht:
De Raaf (vertaling: John F. Malta)