De Nederlandsche Spectator – weekblad voor letteren, kunst en wetenschap

Uitgeverij: Martinus Nijhoff, ‘s Gravenhage
Jaar van uitgave: (22 januari) 1887 (jaargang 32, nr. 4)

Opgenomen Poe-gedicht:
De Raaf (vertaling: John F. Malta, december 1886)