De Beweging – algemeen maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde

Uitgeverij: W. Versluys, Amsterdam
Jaar van uitgave: oktober 1916 (jaargang 12, aflevering 10, deel 4)

Opgenomen Poe-gedichten (vertaling: Albert Verwey):
De avondster
Na de ziekte
Alleen