Daniel Defoe – The Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe

Eerste publicatie: Januari 1836 (Southern Literary Messenger)
Annotatie: Poe recenseerde het boek ‘Robinson Crusoë’ van Daniel Defoe.

Vertalingen en bewerkingen:
1989: Defoe (fragment) (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1988: Defoe (fragment) (Edgar Allan Poe Autobiografisch, August Hans den Boef)