Byron and Miss Chaworth

Eerste publicatie: December 1844  (Columbian Magazine)

Samenvatting:
De Engelse dichter Lord Byron (1788-1824) is een belangrijke inspirator geweest voor Poe. We zien dit onder meer terug aan Poe’s vroege gedichten die tot op zekere hoogte Byron uitademden. Een van zijn gedichten die Poe inspireerden was ‘The Dream’, dat Byron in 1816 schreef. Het is ook dit lange liefdesgedicht dat Poe in zijn artikel/essay ‘Byron en juffrouw Chaworth’ belicht. Byrons eerste liefde in zijn leven was Mary Chaworth, met wie hij een hartstochtelijke jeugdtijd beleefde. Toch zou hij met een ander trouwen, en zij met een veel oudere man. Overigens was de liefde tussen Byron en Chaworth vooral eenrichtingsverkeer: Chaworths gevoelens voor de kreupele Byron waren allesbehalve romantisch en ze had de neiging slecht over hem te spreken.

Vertalingen en bewerkingen:
2007: Byron en juffrouw Chaworth (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)