The Literary Life of Thingum Bob, Esq.

Eerste publicatie: December 1844 (Southern Literary Messenger)
Genre: Humor
Tijd: –
Locatie: –
Personages: Bob Dinges (ik-verteller), Thomas Bob Dinges, de heer Krab

Samenvatting (let op: spoilers!):
Dit is een satire op de Amerikaanse tijdschriftcultuur in Poe’s tijd. In de meeste Nederlandse vertalingen heet de hoofdpersoon Bob Dinges, maar in Poe’s origineel is ‘Dinges’ (Thingum) zijn voornaam en ‘Bob’ zijn achternaam. Thomas Bob, de vader van Dinges, is de meest succesvolle koopman-barbier in de stad Fatsoen. Zijn succes heeft hij met name te danken aan zijn specialiteit ‘Olie-van-Bob’, die hij zelf heeft uitgevonden. De hoofdredacteur van het tijdschrift Horzel komt met een ode aan ‘Olie-van-Bob’ (waarvoor ze rijkelijk gecompenseerd worden door de firma Bob). Dit inspireert Dinges om dichter te worden en voor tijdschriften te gaan werken. In eerste instantie koopt Dinges een stel oude, vergeten boeken om daaruit stukken van klassieke gedichten direct over te nemen en ze onder zijn eigen naam naar de tijdschriften te sturen, onder het pseudoniem Oppodeldoc. Dit blijkt geen succes. De critici, werkzaam voor tijdschriften als Lawaaiblad, Snoepgoed, Banale en Clubblad der Ganzen, schrijven ‘zijn’ werk het graf in. Dan probeert Dinges een eigen werk te schrijven in imitatie van de ‘Ode aan Bob-olie’ in de Horzel. Dit verschijnt onder het pseudoniem Snob in het tijdschrift Snoepgoed, met het redactionele commentaar dat dit gedicht het origineel naar de kroon steekt. Zo ontstaat er een rivaliteit tussen de twee tijdschriften. Dinges gaat op verzoek van de hoofdredacteur van Snoepgoed de rol vervullen van de criticus Tommy Hawk (Poe’s critici hadden hem de bijnaam ‘Tomahawk Man’ gegeven). Zijn taak is om rivaliserende auteurs spreekwoordelijk te scalperen. Opnieuw bedient Dinges zich van het werk van anderen door het goed te hutselen totdat het onherkenbaar wordt. Zijn harde recensies worden over de hele wereld bewonderd. Zo begint Dinges aan een glorieuze carrière als tijdschriftauteur. (Evert Jan van Leeuwen)

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Het literaire leven van de weledelgeboren heer Bob Dinges (Het complete proza van Edgar Allan Poe 4, Pantheon)
2007: Het literaire leven van de heer Thingum Bob (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Het literaire leven van de weledelgeboren heer Bob Dinges (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 2, Classic Press)
1990: Het literaire leven van de weledelgeboren heer Bob Dinges (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Het literaire leven van de weledelgeboren heer Bob Dinges (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Het literaire leven van de weledelgeboren heer Bob Dinges (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Het literaire leven van de weledelgeboren heer Bob Dinges (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Het literaire leven van de weledelgeboren heer Bob Dinges (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Het literaire leven van de weledelgeboren heer Bob Dinges (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)