King Pest

Oorspronkelijke titel: King Pest the First. A Tale containing an Allegory
Eerste publicatie: September 1835 (Southern Literary Messenger)
Genre: Horror, humor
Tijd: Tijdens de ridderlijke regering van Edward de Derde (1312-1377)
Locatie: Londen
Personages: Langpoot, Hugh Tarpaulin, Koning Pest de Eerste, Koningin Pest, Zijne Hoogheid Aartshertog Pest-imist, Zijn Pestilentie de Minister van Drankzaken, Zijne Hoogheid Hertog Pest-vent, Hare Doorluchtige Hoogheid Aartshertogin AnaPest

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Koning Pest (Het complete proza van Edgar Allan Poe 1, Pantheon)
2015: Koning Pest (Het complete proza – deel 1, Pantheon)
2007: Koning Pest (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Koning Pest (Verhalen, Pandora, 7e druk)
2007: Koning Pest (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
2003: Koning Pest (Verhalen, Pandora, 6e druk)
2003: Koning Pest (Verhalen, Pandora, 5e druk)
2002: Koning Pest (Verhalen, Contact, 4e druk)
2001: Koning Pest (Verhalen, Contact, 3e druk)
2001: Koning Pest (Verhalen, Contact, 2e druk)
2000: Koning Pest (Verhalen, Contact, 1e druk)
1995: Koning Pest (30 beroemde verhalen, Pandora, 11e druk)
1990: Koning Pest (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Koning Pest (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1989: Koning Pest (Dertig beroemde verhalen, L.J. Veen, 10e druk)
1987: Koning Pest (Dertig beroemde verhalen, L.J. Veen, 9e druk)
1986: Koning Pest (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Koning Pest (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Koning Pest (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Koning Pest (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)
1981: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 8e druk, gebonden)
1981: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 8e druk)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 7e druk)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 7e druk, gebonden)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 6e druk, gebonden)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 5e druk, gebonden)
1980: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 4e druk, gebonden)
1979: Koning Pest (26 griezelverhalen, Hollandia)
1979: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 3e druk, gebonden)
1979: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 2e druk, gebonden)
1978: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 1e druk, gebonden)
1978: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 6e druk)
1976: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 5e druk)
1974: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 4e druk)
1973: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 3e druk)
1972: Koning Pest (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 2e druk)
1964: Koning Pest (Verhalen van mysterie en fantasie, L.J. Veen, Amstel-boeken nr. 143/144)
1964: Koning Pest (Korte verhalen, nr.3, Nationale Uitgeverij Rotterdam)