A Dream

Eerste publicatie: 13 augustus 1831 (Saturday Evening Post)
Genre: Satire
Tijd: Ten tijde van de kruisiging van Jezus Christus
Locatie: Jeruzalem
Personages: Naamloze ik-verteller, Jezus Christus

Annotatie: Het is nooit bewezen dat Edgar Allan Poe de auteur van dit verhaal is. De stijl waarin het is geschreven doet echter vermoeden dat het van zijn hand is.

Samenvatting (let op: spoilers!):
Een naamloze verteller leest telkens voor het slapengaan uit de Bijbel. Op een avond leest hij over de kruisiging van Jezus van Nazareth. Had hij dit maar niet gedaan: hij droomt erover. In deze droom is hij een farizeeër die heeft meegeholpen Jezus aan het kruis te hangen. Hij kijkt toe hoe die op een langzame en afschuwelijke manier aan zijn einde komt. Hierna vertrekt de farizeeër naar het centrum van Jeruzalem. Daar aangekomen aanschouwt hij het omringende landschap en laat hij de schoonheid ervan diep tot zich doordringen. Het aangename gevoel is echter van korte duur; geheel onverwacht verdwijnt het licht van achtereenvolgens de zon, sterren en maan. De geest van de duisternis heeft zijn opwachting gemaakt. De dag van vergelding is aangebroken.
Opeens staat de farizeeër voor een tempel en is hij getuige van een priester die bij een altaar een zoenoffer brengt maar er vreemd genoeg niet in slaagt die in brand te steken omdat elke vlam onmiddellijk dooft. De farizeeër maakt zich snel uit de voeten, maar waar hij ook komt, diepe rouw is voelbaar en totale duisternis regeert. Het onvermijdelijke gevolg van de dood van de schepper van de aarde. Dan ontwaart de farizeeër in het Oosten een kolom van licht en loopt ernaartoe. Vanuit dit licht verschijnt dezelfde persoon die hij aan het kruis heeft genageld, dit keer zittend op zijn troon met rond het hoofd een krans van cipressen. Op hetzelfde moment beseft de farizeeër waar hij zich bevindt. Hij staat op de begraafplaats waar de ‘Koning van Israël’ is begraven. Die herrijst uit zijn prachtige praalgraf terwijl de farizeeër doodsangsten uitstaat. Als het halfvergane lichaam van de Koning hem passeert, dient zich tevens de verlossing aan. De farizeeër ontwaakt uit zijn nachtmerrie. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2015: Een droom (Het complete proza van Edgar Allan Poe 1, Pantheon)
2015: Een droom (Het complete proza – deel 1, Pantheon)
2007: Een droom (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
1990: Een droom (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Een droom (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Een droom (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Een droom (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Een droom (Alle verhalen, Loeb, 2 e druk)
1982: Een droom (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1 e druk)