The Philosophy of Composition

Eerste publicatie: April 1846 (Graham’s Magazine)

Samenvatting:
Edgar Allan Poe’s ‘The Raven’ is een van de bekendste gedichten die ooit geschreven zijn. Het is beroemd, en het is omstreden – maar dat laatste is niet zozeer in de hand gewerkt door het gedicht zelf, als wel door het opstel dat Poe er later aan wijdde: ‘The Philosophy of Composition’, waarin hij een verslag van het scheppingsproces ophangt alsof alles van a tot z op beredeneerd overleg berust. Lezers die verzuimd hebben dat essay cum grano salis te nemen hebben er natuurlijk uit afgeleid dat het gedicht wel ongeïnspireerd maakwerk zou moeten zijn – wat het duidelijk niet is. Anders zou de grootmeester van het geheimzinnige, geïnspireerde vers, Stéphane Mallarmé, zich niet verwaardigd hebben het lange gedicht te vertalen.

Vertalingen en bewerkingen:
1983: Hoe ik ‘De raaf’ schreef (Hoe en waarom Edgar Allan Poe The Raven schreef, Bob den Uyl)