The Assignation

Oorspronkelijke titel: The Visionary
Eerste publicatie: Januari 1834 (Godey’s Lady’s Book)
Genre: Horror
Tijd: –
Locatie: Venetië
Personages: Naamloze ik-verteller, gondelier, markiezin Aphrodite/marchesa di Mentoni, de heer Mentoni, het kind van de Mentoni’s, zwemmers op zoek naar het kind, een vreemdeling/redder/jonge man, onbekend persoon die het kind het paleis in draagt, een van Mentoni’s pages

Samenvatting (let op: spoilers!):
Het is een mistroostige nacht in Venetië. De naamloze verteller van het verhaal vaart met een gondelier over het Canale Grande. Vanuit het niets klinkt een hysterische gil waarvan ze zo schrikken dat ze hun riem verliezen. De gondel is nu aan de stroming overgeleverd. Als ze het Dogepaleis naderen, zien ze hoe meerdere moedige zwemmers naar iets duiken. Naar het blijkt is vanuit een van de bovenste ramen een kind uit de armen van zijn moeder gegleden en in het diepe kanaal gevallen. Aan de rand van het water staat blootvoets de verstijfde moeder, de alom geliefde markiezin Aphrodite, vrouw van intrigant Mentoni. Het is hun enige kind. Maar waarom toch staart ze onophoudelijk naar de gevangenis van de Oude Republiek en niet naar het water? Mentoni staat achter haar verveeld op zijn gitaar te spelen, intussen anderen instructies gevend. Als alle hoop vervlogen lijkt, springt een gemantelde figuur vanuit een duistere nis van de gevangenis in het kanaal. Kort erna verschijnt hij met het kind boven water. Een onbekend persoon draagt het ongemerkt mee het paleis in. De markiezin richt zich vervolgens tot de zwijgzame redder met de geheimzinnige woorden: “Gij hebt overwonnen – één uur na zonsondergang – ontmoeten wij elkaar – laat het zo zijn!’
De naamloze verteller leent een roeiriem en biedt de inmiddels spraakzame jonge man een lift aan naar diens verblijf. Ze blijken elkaar nog oppervlakkig te kennen van een vroegere ontmoeting. Ze spreken af elkaar weer te ontmoeten. Als de naamloze verteller de volgende ochtend zijn appartement betreedt, overvalt hem de enorme pracht en rijkdom. Griekse schilderijen, Italiaanse beeldhouwwerken, karpetten van Chileens goudlaken en veel meer moois ontnemen hem tijdens de rondleiding de adem. Maar er is ook iets wat hem verontrust: een toegenomen nervositeit en een lastig te duiden achterdocht van de jonge man, alsof hij elk moment iemand verwacht. De naamloze verteller bladert intussen door Politianus’ tragedie ‘Orpheus’ waarbij hem opvalt dat een van de passages met rood is onderstreept en bevlekt is door verse tranen. Op de bladzijde ernaast staat een handgeschreven Engels gedicht, een zoveelste bewijs dat de jonge man – dat het van hem is, twijfelt de naamloze verteller niet langer aan – geleerd is. Vreemd genoeg staat er ‘Londen’ als onderschrift, de plaats waar de markiezin heeft gewoond. De jonge man beweerde nochtans eerder daar nooit te zijn geweest. Vreemd, want er wordt verondersteld dat hij een geboren en getogen Engelsman is. Nadat hij de naamloze verteller nog een levensgroot, vrijwel volmaakt portret van markiezin Aphrodite heeft laten zien, schuiven beiden aan tafel om zich de wijn te laten welgevallen. Dusdanig dat de jonge man na zijn betoog over het belang van zijn dromen, beschonken op een ottomane neerploft. Een moment later stormt een van Mentoni’s pages binnen. Zijn meesteres, de mooie Aphrodite, is vergiftigd! De jonge man lijkt in een zo diepe slaap gezonken dat hij niets meer meekrijgt. Lijkt, want ook hij is overleden. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2021: Het rendez-vous Venetië (Doodsangst en waanzin (2), ClusterEffect)
2015: Het rendez-vous (Het complete proza van Edgar Allan Poe 1, Pantheon)
2015: Het rendez-vous (Het complete proza – deel 1, Pantheon)
2011: Het bizarre rendez-vous (Nachten vol angstaanjagende schoonheid, Ed Franck)
2007: De afspraak (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: Het rendez-vous Venetië (Verhalen, Pandora, 7e druk)
2007: Het rendez-vous (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 1, Classic Press)
2003: Het rendez-vous Venetië (Verhalen, Pandora, 6e druk)
2003: Het rendez-vous Venetië (Verhalen, Pandora, 5e druk)
2002: Het rendez-vous Venetië (Verhalen, Contact, 4e druk)
2001: Het rendez-vous Venetië (Verhalen, Contact, 3e druk)
2001: Het rendez-vous Venetië (Verhalen, Contact, 2e druk)
2000: Het rendez-vous Venetië (Verhalen, Contact, 1e druk)
1995: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, Pandora, 11e druk)
1995: Het rendez-vous (Verhalen, De grote klassieken)
1990: Het rendez-vous (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: Het rendez-vous (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1989: Het rendez-vous Venetië (Dertig beroemde verhalen, L.J. Veen, 10e druk)
1987: Het rendez-vous Venetië (Dertig beroemde verhalen, L.J. Veen, 9e druk)
1986: Het rendez-vous (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: Het rendez-vous (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: Het rendez-vous (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: Het rendez-vous (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)
1981: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 8e druk)
1981: Het rendez-vous (Verhalen, Prisma Klassieken nr. 55)
1981: Het rendez-vous (Verhalen, Spectrum Klassieken nr. 55)
1981: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 8e druk, gebonden)
1980: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 7e druk)
1980: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 7e druk, gebonden)
1980: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 6e druk, gebonden)
1980: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 5e druk, gebonden)
1980: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 4e druk, gebonden)
1979: Het rendez-vous (26 griezelverhalen, Hollandia)
1979: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 3e druk, gebonden)
1979: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 2e druk, gebonden)
1978: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 1e druk, gebonden)
1978: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 6e druk)
1976: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 5e druk)
1974 :Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 4e druk)
1973: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 3e druk)
1972: Het rendez-vous Venetië (30 beroemde verhalen, L.J. Veen, 2e druk)
1964: Het rendez-vous Venetië (Verhalen van mysterie en fantasie, L.J. Veen, Amstel-boeken nr. 143/144)

Luisterboeken:
2005: Het rendez-vous Venetië (Het masker van de rode dood – Het rendez-vous Venetië, Cossee)

Koop bij bol.com