Romantische rhapsodie

Auteur: Hendrik de Vries
Uitgeverij: N.V. “De Spieghel”, Amsterdam / N. V. “Het Kompas”, Antwerpen
Jaar van uitgave: 1939

Opgenomen Poe-gedichten (vertaling Hendrik de Vries):
Lenoor
Aan Zante
Alleen
De Stad in Zee
De Slaapster
Annabel Lee
De Worm Veroveraar
Het Betooverd paleis
De Vallei der Onrust