De huisvriend. Gemengde lectuur voor burgers in stad en land

Samenstelling: J.J.A. Goeverneur
Uitgever: C.M. van Bolhuis Hoitsema, Groningen
Jaar van uitgave: 1845 (3e deel)

Opgenomen Poe-verhaal:
De noodlottige gelijkenis (vertaling: Johan Jacob Antonie Goeverneur)

Annotatie: De titel is nogal misleidend. We hebben hier te maken met een ingekorte (tweederde), versie van het Franse verhaal ‘James Dixon, ou la funeste resemblance’ door Gustave Brunet, dat een bewerking/parodie – en dus zeker geen letterlijke vertaling – was van Poe’s verhaal ‘William Wilson’. De redacteur van ‘De huisvriend’, Johan Jacob Antonie Goeverneur, was naar het zich laat aanzien tevens de vertaler.
EdgarAllanPoe.nl beschouwt ‘De noodlottige gelijkenis’ daarom niet als de allereerste Nederlandse vertaling van een Poe-verhaal. Die eer blijft voorbehouden aan ‘De gestolen brief’ dat januari 1847 werd gepubliceerd in tijdschrift ‘De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag voor de beschaafde wereld’.