Vampier, vampier, bijt me nog een keer

Samenstelling: Erik Lankester
Uitgeverij: A.W. Bruna en Zoon, Utrecht/Antwerpen
Jaar van uitgave: 1972

Opgenomen Poe-verhaal:
Ligeia (vertaling: Heleen ten Holt)