The Spectacles

Eerste publicatie: 27 maart 1844 (Dollar Newspaper)
Genre: Humor
Tijd: –
Locatie: Amerika
Personages: Napoleon Buonaparte Simpson / Napoleon Buonaporte Froissart (ik-verteller), de heer Talbot, een bediende, Eugénie Lalande, een knecht, Stéphanie Lalande, een geestelijke

Samenvatting (let op: spoilers!):
Napoleon Buonaparte (voor- en middelste naam) heeft een groot vermogen geërfd nadat hij bereid was de achternaam aan te nemen van de erflater: Simpson. De goed uitziende 22-jarige Simpson kan het heel moeilijk verteren dat hij slecht ziet, want van brillen moet deze ijdele vrouwenbewonderaar volstrekt niets weten. Als hij met zijn vriend Talbot een operavoorstelling bijwoont, valt hem een ongekend mooie dame op in een van de privé-loges. Hij is op slag verliefd. Talbot blijkt haar wonderwel persoonlijk te kennen. Het is Madame Lalande, een schatrijke weduwe uit Parijs. Er ontvouwt zich een uitdagend spel tussen Simpson en Lalande waarbij ze elkaar beurtelings minutenlang observeren. Talbot belooft Simpson dat hij Lalande de volgende dag aan hem zal voorstellen, maar als Simpson hem opzoekt, blijkt die doodleuk een week weg te zijn. Twee weken later ziet hij Lalande opnieuw in het theater. Na afloop volgt hij haar naar haar huis. Nu hij haar adres weet, besluit hij haar meteen een zeer openhartige liefdesbrief te schrijven, die vrij kort erna door haar wordt beantwoord, zij het in zeer gebrekkig Engels. Niet lang erna lukt het hem met haar in gesprek te komen. Daarbij doet hij haar meteen een huwelijksaanzoek, wat zij zonder lang na te denken afwijst. Dan opeens laat ze een miniatuur op het gras vallen die Simpson op haar aanraden thuis nader moet bekijken. Op een avond waarop Lalande aan een gezelschap haar oorstrelende zangkunsten demonstreert, verzoekt ze Simpson voortaan een bril te dragen, want alleen dan stemt ze alsnog in met zijn huwelijksaanzoek. Ze biedt hem hierbij haar eigen lorgnet aan. Simpson gaat onmiddellijk akkoord. Hij laat zich aansluitend bij een hotel afzetten waar hij met behulp van de lorgnet de miniatuur nader bekijkt. ‘Eugénie Lalande – zevenentwintig jaar en zeven maanden’ ziet hij erin gegraveerd staan. Daarna brengt hij zijn vriend Talbot op de hoogte van zijn huwelijksplannen. Diezelfde nacht nog trouwt hij en rijden ze met z’n drieën naar een herberg in een dorpje buiten de stad. Daar zet hij eindelijk zoals beloofd de lorgnet op, maar o, wat is dit! Madame Lalande – intussen mevrouw Simpson – blijkt een oude dame van 82 jaar te zijn. De miniatuur werd niet onlangs maar 55 jaar eerder gemaakt voor haar tweede huwelijk. Tot overmaat van ramp blijkt ze zijn bet-overgrootmoeder te zijn. Ze is naar Amerika gekomen voor de erfgenaam van haar ex. Sinds haar komst is ze altijd vergezeld geworden door het veel jongere familielid Stéphanie Lalande. Zij was het ook die zo mooi zong en niet Eugénie, zoals Simpson altijd heeft verondersteld. Het hele huwelijk blijkt een door Talbot en Madame Lalande gesmeed complot te zijn om Simpson een lesje te leren voor de gemakkelijke wijze waarop hij haar het hof heeft gemaakt en zijn weerzin om een bril te dragen. Maar er is ook goed nieuws. Ze hebben hem zonder dat hij het zelf besefte laten trouwen met de veel jongere Stéphanie Lalande. (Jean-Paul Colin)

Vertalingen en bewerkingen:
2015: De bril (Het complete proza van Edgar Allan Poe 4, Pantheon)
2007: De bril (Alle verhalen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Gouden Reeks nr. 10)
2007: De bril (Verhalen van Edgar Allan Poe – Deel 2, Classic Press)
1990: De bril (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1989: De bril (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: De bril (De beste humorverhalen, Loeb/HEMA)
1986: De bril (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb)
1986: De bril (Edgar Allan Poe Compleet – Het volledige proza, Loeb/HEMA)
1984: De bril (Humoristische hoogtepunten, Loeb)
1984: De bril (Alle verhalen, Loeb, 2e druk)
1982: De bril (Alle verhalen van Edgar Allan Poe, Loeb, 1e druk)
1981: De bril (Wonderlijke verhalen, L.J. Veen)
1969: De bril (Buiten adem en andere verhalen, Amstel literaire vierkanten nr. 13)
1960: Liefde op het eerste gezicht (Liefde op het eerste gezicht of met zijn grootmoeder getrouwd, Internationale romanuitgaven)
1947: Liefde op het eerste gezicht (feuilleton in De Waarheid. Volksdagblad voor Nederland)

Liefde op het eerste gezicht of met zijn grootmoeder getrouwd (1960)